”Erfarenheten att söka asyl förfärlig”

Det är olyckligt att tiden som asylsökande inte uppmärksammas mer i policydiskussionen om de nya svenskarnas integration i samhället. Det skriver statsvetarna Peter Esaiasson och Jacob Sohlberg med anledning av en ny rapport.

Under strecket
Publicerad
Väntsal för asylsökande vid Migrationsverket i Solna.

Väntsal för asylsökande vid Migrationsverket i Solna.

Foto: Marcus Ericsson/TT
Peter Esaiasson och Jacob Sohlberg.

Peter Esaiasson och Jacob Sohlberg.

Foto: Pressbilder
Annons

Närmare en miljon människor i Sverige har sökt asyl eller kommit hit som anhörig till en asylsökande. För att öka kunskapen om innebörden av denna extrema erfarenhet har vi med stöd av Delegationen för migrationsstudier genomfört en unik surveyundersökning där över 1 200 asylsökande har intervjuats personligen och via webben vid upp till fyra tillfällen (intervjuerna gjordes på arabiska och engelska). I studien kan vi följa de asylsökandes uppfattningar och reaktioner från början av asylsökningstiden till Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

Annons
Annons
Annons