Jöran Mjöberg:Epistlar från en amerikansk Penelope

I sin korrespondens med maken och blivande presidenten John Adams framstår Abigail Adams som en av brevskrivandets stora konstnärer. Medan USA strävade mot självständighet utformade hon i breven en amerikansk framtidsvision.

Under strecket
Publicerad
Annons

Som kanske ofta sagts, är det en tragedi att mejlandet och telefonen nästan slagit ut den gamla hederliga brevskrivarkonsten. Bland världens främsta författare finns det vissa som är kända som stora brevskrivare. Där finns sådana utsökta konstnärer som madame de Sévigné, Voltaire, Goethe, Tegnér, Strindberg. Till dem vill man räkna en kvinna från det tidiga Amerika, Abigail Adams. Hon var presidenthustru och levde 1744-1818, och man läser hennes brev i bland annat Familiar Letters of John Adams and His Wife During the Revolution.

Abigail Adams var känd för sitt rika kulturella och politiska intresse men också för sina kvicka inskott i muntliga och skriftliga samtal. Hade hon levat nu, kunde hon ha varit skådespelerska, journalist, romanförfattare eller tv-producent. Nu levde hon en väsentlig del av sitt liv i det avlägsna 1700-talet, och hon fick en verksam och rik lott som kvinna när hon kunde verka såväl i rollen av lantbrukare och affärskvinna som av maka och mor.

Annons
Annons
Annons