Annons
X
Annons
X

Entreprenörer: ”Stoppa skadliga skatteförslaget”

En statlig utredning vill höja skatten för i stort sett alla Sveriges företagare. Det skickar helt fel signaler i en tid när industrin backar och landet behöver sina entreprenörer för tillväxt, skriver 13 företagare.

Saeid ­Esmaeilzadeh, Catharina ­Tavakolinia och Martin Lorentzon är några av undertecknarna till dagens debatt­artikel.
Saeid ­Esmaeilzadeh, Catharina ­Tavakolinia och Martin Lorentzon är några av undertecknarna till dagens debatt­artikel. Foto: Yvonne Åsell, Anders Wiklund/TT, ­Emma-Sofia Olsson

DEBATT | FÖRETAGANDE

Lägg om 180 grader! Under det senaste året har undertecknande 13 entreprenörer arbetat med att ta fram förslag som på olika sätt stärker svenskt entreprenörskap. Detta i enlighet med direktiv från regeringen. Vi har utgjort Entreprenörskapsutredningens referensgrupp.

Döm om vår förvåning när Fåmansföretagsskatte­utredningen nu lägger fram förslag om höjd skatt för i stort sett alla Sveriges företagare. Även detta i enlighet med regeringens direktiv. Förslaget sänder helt fel budskap till en ny generation näringsliv.

Det vi reagerar starkast på är att den ena handen faktiskt vet vad den andra gör. Nu föreslås att skatten på kapitalbeskattad utdelning höjs från 20 till 25 procent, efter betald bolagsskatt på 22 procent, och att det belopp som får delas ut till denna skatte­sats kraftigt begränsas. Högre utdelning ses som lön. Med denna entreprenörsskatt, i praktiken en vinstbegränsning, har företagare levt sedan 1990. Nu skärps den. Förslagen träffar både ägare till mindre och större fåmansföretag. Hårdast slår förslaget mot tillväxtinriktade entreprenörer, de som anställer flest och är mest framgångsrika. Därmed träffas även regeringens sysselsättningspolitik. Men även personer som försöker försörja sig själva blir stora förlorare, vilket drabbar många ny­anlända.

Annons
X

Vilka är våra alternativ till att betala högre skatt? Till en gräns kan vi återinvestera bolagens vinst i den egna verksamheten, efter det återinvesterar vi med vår kunskap i andra nya bolag som så kallade affärsänglar. Nu höjs skatten även på vinst vi tidigare återinvesterat i stället för att plocka ut. Framöver återinvesterar vi sannolikt mindre i både egna och nya bolag. Entreprenörer kommer även att ­sälja tidigare och placera vinsten utanför småföretagssektorn. Förslagen gör detta logiskt. Här motverkar de sannolikt sitt syfte. Sammantaget tror vi inte att förslagen är bra för Sverige.

Entreprenörskapsutredningen gjorde en internationell jämförelse av entreprenörers skattesituation. Den omfattade skatten på utdelningar, kapitalvinster och kompetent personal, det vill säga tjänst. Det senare ligger utanför Fåmansföretagsskatte­utredningens uppdrag. Vår jämförelse visade att entreprenörer i Sverige redan i dag träffas av betydligt högre skatter än kollegor i andra länder.

Direktiven till Fåmansföretagsskatteutredningen var minst sagt förvånande. Utredningens uppdrag var att se på om omvandling från högre beskattade tjänsteinkomster till lägre beskattade kapital­inkomster förekommer och i så fall lämna förslag som minskar omvandlingen. Men vad är i dag inkomst av tjänst och vad är inkomst från kapi­tal? I dag sitter kapitalet i allt väsentligt i huvudet på oss och våra anställda. Inte i maskiner. Resultatet av utbild­ning och erfarenhet kommer fram när vi arbetar­ och kallas då tjänst i dagens skattesystem. Uppdelningen i tjänst och kapital år 2016 fungerar inte som modell för en beskattning. 

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Entreprenörer tar risk i sitt företagande. Risk med satsat kapital och upparbetade vinster. Vår skattesituation kan inte jämställas med den anställde tjänstemannens. Företag är inget som bara tickar­ och går. Tvärtom har vi ett ansvar för anställda. Räcker inte intäkterna kommer ägaren sist när lönerna ska betalas den 25:e.

  Att gå så djupt i analysen var inte utredningens uppdrag, men detta manar till viss ödmjukhet inför uppgiften. I den mån skattefusk förekommer ska detta givetvis stoppas, men lämna resten. Vi menar att regeringen nu bör göra tre saker.

  • Det finns några positiva delar i förslaget, bland annat att inte längre negativt särbehandla nyckel­personer som äger mindre än 4 procent i ett fåmansföretag. Behåll dessa delar.
  • Lägg resten i papperskorgen.
  • Föreslå regler och skattesatser som gör att vi får samma skattesituation som kollegor i USA, ­Indien och Kina. Det är vår marknad nu!

  I Entreprenörskapsutredningen visade vi hur Sveriges entreprenörskap utvecklats i stort sett posi­tivt under senare år. Detta har skett parallellt med att skattereglerna för entreprenörer successivt förbättrats. Sverige är ett bättre skatteland i dag än för 15 år sedan. Vi uppskattar denna utveckling. Men backa inte det bandet! Sverige av i dag drivs av entreprenörer. Därför är även signaler så viktiga.

  Många som varit med sedan 1990 års stora skatte­reform menar att skattereglerna för fåmansföre­tagare blivit för bra. Vi uppfattar inte att de som nu vill bli entreprenörer tänker så. När antalet industrijobb i Sverige därtill under samma period minskat från 1 miljon till drygt 600 000 och krisen i Erics­son är akut, kan förutsättningarna för entreprenörskap i Sverige då bli för bra?

  Lars Backsell, grundare Recipharm (ordförande referens­gruppen)

  Per Arwidsson, grundare Granen

  ­Karin Bodin, vd Polarbrödsgruppen

  Saeid ­Esmaeilzadeh, grundare Serendipity

  Giovanni Fili, grundare Exeger

  Christer Fransson, grundare Sommarvik

  Martin Lorentzon, grundare­ Spotify

  Anna Lithagen, grundare Talent Tribe

  Pär Hedberg, grundare Sting

  Sofia ­Hagelin, grundare Heart of Lovikka

  Peter ­Lindell, grundare Rite Ventures

  Catharina ­Tavakolinia, grundare Kavat Vård

  Caroline Walerud, grundare Volumental

  Annons

  Saeid ­Esmaeilzadeh, Catharina ­Tavakolinia och Martin Lorentzon är några av undertecknarna till dagens debatt­artikel.

  Foto: Yvonne Åsell, Anders Wiklund/TT, ­Emma-Sofia Olsson Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X