Annons

Enskilda människor kan göra skillnad

Det är idag 20 år sedan det sista måndagsmötet för de baltiska ländernas frihet hölls och de återfick självständighet och demokrati. Initiativtagarna till måndagsmötena, Gunnar Hökmark, Håkan Holmberg och Peeter Luksep skriver om vilka lärdomar som kan dras och appliceras på dagens liknande situationer.

Publicerad

Vilken är den sanna bilden av Europa? Många svarar med ord som upplysning, tolerans och demokrati. Institutioner som i dag håller ihop vår världsdel, Europeiska unionen och Europarådet, bygger på sådana värden. Men motbilden är lika sann. Diktatur, deportation och folkmord beskriver också Europas historia.

Med andra världskrigets slut fick demokratin en ny chans. Men i Öst- och Centraleuropa förlängdes perioden av ofrihet med nästan 50 år.

Annons
Annons
Annons