Enskilda får aldrig offras för systemet

Under strecket
Publicerad
Annons

Sedan EU-inträdet 1995 har juridikens betydelse i samhället ökat. Domare i svenska domstolar har därmed fått mer makt – och ökat ansvar. Mest inflytande har de 16 justitieråden i Högsta domstolen, HD.

Det är HD som genom sina avgöranden ska vägleda lägre instanser. Men just nu utmanas HD:s auktoritet av domstolar runt om i landet. Saken gäller om en person, för ett och samma fel, både ska kunna dömas för skattebrott och dessutom, i ett separat förfarande, tvingas betala ett så kallat skattetillägg på upp till 40 procent av den skatt som undanhållits.

Annons
Annons
Annons