Annons
X
Annons
X

Ensidigt när alliansen bara lyssnar på företagarna

SLUTREPLIK | VÄLFÄRDSRÅDET

En fri diskussion förutsätter att många olika intressen kommer till tals, men att utgångspunkten är ett medborgarperspektiv.
Gabriel Wikström

Med en befolkning som lever allt längre, behöver mer vård och omsorg och ska försörjas av allt färre står välfärdssektorn inför stora utmaningar. Dessa utmaningar kan bara mötas med en fri och förutsättningslös diskussion där såväl framtida finansiering som organisation diskuteras. Denna fria diskussion förutsätter i sin tur att många olika intressen kommer till tals men att utgångspunkten är ett medborgarperspektiv och ingenting annat.

Det av regeringen tillsatta välfärdsutvecklingsrådet skulle, med rätt sammansättning och rätt uppdrag, ha kunnat utgöra ett forum för just en sådan bred och förutsättningslös diskussion. Tyvärr har rådet istället blivit en kommunikationscentral för vård- och omsorgsbranschens egenintresse och regeringens nyliberala agenda.

Annons
X

Medborgarperspektivet har satts på undantag och istället har diskussionen, så som den framförts i rådets rapport (110615), enbart inriktats på hur villkoren ska kunna förbättras för privata vård- och omsorgsföretag. Detta ställer jag mig djupt kritiskt till och har därför på Brännpunkt 20/7 krävt att Kommunalarbetarförbundet ska lämna rådet för att inte riskera bli den borgerliga regeringens gisslan.

Denna hållning kritiseras nu i sin tur av Victoria Nilsson, vice ordförande i Fria Moderata studentförbundet. Nilsson menar att det visar på ”idéstagnation” och ”folkhemskonservatism” och blickar nostalgiskt tillbaka på en tid då socialdemokratin stod för ”reformvänlighet, pragmatism och framtidstro”.

Victoria Nilsson utelämnar dock att socialdemokratin också står för ett arbetssätt som bygger på att man utifrån ett uttalat medborgarperspektiv låter så många olika intresserepresentanter som möjligt göra sina röster hörda. På det sättet formas en väl förankrad och underbyggd politik.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den moderatledda regeringens arbetssätt är ett helt annat. Istället för att ställa människors behov av en god äldreomsorg i förgrunden, ställer man privata omsorgsföretags möjlighet att kapa åt sig marknadsandelar. Istället för att bjuda in ett brett spektrum av intresserepresentanter och låta dessa balansera varandra, väljer man att ensidigt lyssna på den privata vård- och omsorgsbranschen. Istället för att sätta allmänintresset i centrum väljer man att bejaka särintresset och fullföljer därmed en gammal moderat tradition att agera advokatkontor åt privata marknadsintressen så fort tillfälle ges.

  GABRIEL WIKSTRÖM

  ordförandekandidat SSU

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X