Annons
X
Annons
X

Ensamkommande flyktingbarn allt yngre

Historiskt många ensamkommande flyktingbarn söker asyl i Sverige. SvD:s granskning visar att barnen som kommer blir allt yngre.

– Vi har sett en minskning i åldrarna, säger Kjell-Terje Torvik, Migrationsverket.

(uppdaterad)
Flykten till Europa
Feven Tekie, 17, lämnade Eritrea för Sverige för ett år sedan.
Feven Tekie, 17, lämnade Eritrea för Sverige för ett år sedan. Foto: Yvonne Åsell

Antalet barn som flyr eller skickas från sitt hemland utan sina föräldrar till Sverige har nått historiska nivåer i år. Under åren 2010-2014 har andelen ensamkommande barn som sökt asyl utgjort omkring sju till nio procent av alla asylsökande. Hittills i år fram till den 1 oktober så utgör andelen barn över 19 procent.

Ensamkommande ungdomar som SvD träffar berättar hur de tagit sig över kontinenter, hav och bergsmassiv i jakten på en trygg framtid. Azizullah Amini, 17, kom ensam till Sverige för två år sedan efter flera månaders resa, bland annat över den riskfyllda rutten i Medelhavet.

– Jag gick med smugglaren över bergen från Afghanistan till Iran. Vi fick promenera 17 timmar och jag fick sova på marken. Man blir stolt och stark när man överlevt, jag trodde att vi skulle dö flera gånger, säger Azizullah Amini som studerar på S:t Botvids gymnasium utanför Stockholm.

Annons
X

Feven Tekie, 17, lämnade Eritrea för Sverige för ett år sedan. Även här var människosmugglare inblandade.

– Mannen från Sudan som min farbror hade betalat försvann plötsligt på Arlanda. Det var jättekonstigt att stå där helt själv, säger hon.

Azizullah Amini och Feven Tekie är två av tiotusentals unga och barn som kommit till Sverige på egen hand. SvD har sammanställt de 40938 ansökningar om asyl som gjorts av barn i åldrarna 0-17, från 2008 till den 15 oktober 2015. Samtliga linjer, förutom bland de mycket små barnen under 1 år, pekar idag uppåt. Antalet barn som kommer till Sverige ökar inom alla åldersgrupper.

– Vi har inte sett det här sedan andra världskriget, då finska flyktingbarn kom över Östersjön. Idag kommer barnen själva från andra kontinenter. När barn flyr idag så korsar de inte bara nationsgränser utan även språkliga, kulturella och sociala gränser, säger Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert vid Migrationsverket.

SvD:s granskning visar även ett trendbrott; andelen unga som var 16 och 17 år gamla var flest i flera år fram till 2014. Än idag dominerar 16-åringarna andelen ensamkommande. Men asylsökande som är 14 eller 15 år gamla har nu blivit fler än de barn som är 17, visar SvD:s kartläggning. Bilden av att barnen som söker skydd i Sverige tycks bli yngre bekräftas av Migrationsverket.

– Fram till för några år sedan så var majoriteten 16-17 år gamla, sen har vi sett en minskning i åldrarna. Men det är väldigt svårt för oss att veta direkt vad det beror på, säger Kjell-Terje Torvik till SvD.

När barn flyr idag så korsar de inte bara nationsgränser utan även språkliga, kulturella och sociala gränser.

De procentuella skillnaderna visar en annan bild. Här sker den största ökningen bland barn som är yngre. Jämförelser med den första halvan av perioden 2008-2011, och den andra mellan 2012 fram till 15 oktober 2015 så har gruppen 7-12-åringar ökat mest, med 339 procent. Gruppen är tätt följd av 13-15-åringar, som ökat med 335 procent.

Ser man på antal är det däremot de högre åldrarna som fortfarande dominerar. Majoriteten av de ensamkommande barnen är i tonåren, trots att ökningen procentuellt inte är lika markant som bland 10- och 12-åringarna.

Bland de mycket små barnen sticker treåringarna ut. Under 2008-2011 togs 15 treåringar emot. Under den andra jämförelseperioden har antalet ökat till 73 barn.

De ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige är allt yngre. Foto: Malin Hoelstad

Barn och unga från Afghanistan utgör än idag en stor majoritet av de ensamkommande. Fram till den 15 oktober i år har det kommit 10 018 afghanska barn. Den näst största gruppen består av 2442 syriska barn.

– Tittar man på åldersstrukturen i många av de här länderna så ser vi att en stor del av befolkningen som helhet är under 20 år i till exempel Afghanistan och Somalia.

Åldersstrukturen pekar på att fler barn som kommer hit är yngre. Vilka krav ställer det på samhället?

– Om man tittar på vår myndighet så ställer det högre krav på oss, man ska tänka på att det inte bara är åldern som kryper ner, andelen som kommer hit är också mycket högre. Vi måste få bättre information så vi vet varför de flyr och vad som är barnspecifikt i det, säger Kjell-Terje Torvik.

– Det ställer också krav på mottagandet, ju lägre barnen är i ålder ju större krav ställs det på kommunerna som ordnar med boende och omsorg, som också får den största utmaningen. Tiden i kommunens omvårdnad blir längre för en 12-åring jämfört med en 17-åring, samtidigt har yngre barn lättare att anpassa sig.

På Migrationsverkets omvärldsenhet tittar man generellt på de mönster som finns i flyktingströmmarna.

– Det finns ett stort kunskapsgap och det borde göras en studie som tittade på åldern på de ensamkommande barnen och varför de är så unga, säger Merjam Maslo, Migrationsverkets omvärldsenhet.

Annons

Feven Tekie, 17, lämnade Eritrea för Sverige för ett år sedan.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 2

De ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige är allt yngre.

Foto: Malin Hoelstad Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X