Annons

”Ensamkommande bör få sexualundervisning”

We Are Sthlm 2015.
We Are Sthlm 2015. Foto: Alma Vestlund/ Studio Emma Svensson

En stor del av de ensamkommande flyktingpojkarna kommer från samhällen med normer kring kön och sexualitet som på många sätt skiljer sig från det svenska majoritetssamhällets. Därför behövs utbildning för dem när det gäller sex- och samlevnadsfrågor, skriver Kristina Ljungros och Maria Andersson, RFSU.

Under strecket
Publicerad

Kristina Ljungros och Maria Andersson

Foto: RFSUBild 1 av 1

Under veckan har ämnet sexuella trakasserier och övergrepp varit på allas läppar. Händelserna i Köln, Stockholm och Kalmar har upprört och uppenbarligen även förvånat en del. RFSU har arbetat länge och intensivt med att förebygga sexuella övergrepp. Vi välkomnar det stora engagemanget i frågan och hoppas att det inte försvinner när mediedebatten ebbar ut. Mycket av diskussionen har handlat om ensamkommande flyktingpojkar vilket är ett felaktigt fokus då det faktiskt döljer majoriteten av alla gärningsmän i Sverige. Däremot vill vi, när denna grupp ändå lyfts, peka på de särskilda behov som finns.

Veckans debatt har handlat om huruvida det finns en koppling mellan etnicitet och sexuella övergrepp. Det gör det inte. Sexuella övergrepp är en fråga om kön, maskulinitet och makt. Samhället – i såväl Sverige som USA eller Afghanistan – bärs upp av en norm där män som grupp har större makt och större sexuellt handlingsutrymme än kvinnor. Samtidigt skiljer samhällen sig åt när det kommer till värderingar kring kvinnors och mäns lika värde. Sverige har kommit förhållandevis långt i frågor som rör jämställdhet, ett resultat av en lång politisk kamp. Forskning visar att det finns en koppling inte bara mellan socialt utsatthet och våld, utan även mellan mäns våld och ojämställda värderingar.

Annons
Annons
Annons