Merete Mazzarella:Ensam är allt annat än stark

Att människan är en social varelse har länge varit en självklarhet för filosofer och sociologer, och nu hämtar även naturvetenskapen sitt strå till stacken. Enligt boken ”Loneliness” är människan att betrakta som ett ”obligatoriskt sällskapligt djur”.

Under strecket
Publicerad
Annons

Humanister har sagt det genom årtusendena – filosofer som Aristoteles, poeter som 1600-talsteologen John Donne med sin ständigt citerade rad ”No man is an island”, ”Ingen människa är en ö” – men nu kommer budskapet också från det håll som i dag har den största auktoriteten, det naturvetenskapliga: människan är en social varelse. Eller som den evolutionsbiologiskt och neurovetenskapligt inriktade psykologen John T Cacioppo och vetenskapsjournalisten William Patrick formulerar det i boken Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection (WW Norton & Co, 288 s), människan är ett ”obligatoriskt sällskapligt djur” som ingen anständig djurpark skulle sätta i bur utan någon artsfrände som sällskap.

Den drivande kraften bakom evolutionen har varit förmågan att samarbeta socialt. Precis som Lasse Berg i ”Gryning över Kalahari. Hur människan blev människa” (2005) låter Cacioppo och Patrick förstå att hjärnan växte och hjärnbarken utvecklades på grund av behovet att skicka och ta emot allt mer komplicerade sociala signaler. De tidiga jägarna-samlarna levde under hårda yttre förhållanden där det var tvingande nödvändigt att samarbeta och utvecklingsbiologiskt gynnades därför de samarbetsvilliga. Än i dag är vi grundläggande samma varelser som kröp ihop och sökte skydd hos varandra mot åskväder för 60000 år sedan och när vi blir utstötta ur gemenskapen känner vi oss otrygga, fysiskt hotade – ja, modern hjärnskanningsteknik har visat att hjärnan då rentav reagerar på samma sätt som vid fysisk smärta. Följaktligen är det en katastrof att ensamheten i samhället uppenbarligen ökar kontinuerligt. 1985 sade sig genomsnittsamerikanen ha tre personer som hon eller han kunde anförtro sig åt. 2004 var det hela 25 procent som uppgav att de inte hade en enda. I samma undersökning sade sig också var femte person verkligen känna sig ensam.

Annons
Annons
Annons