Annons

”Enprocentsmålet gör biståndet ryckigt”

Elisabeth Svantesson och Hans Wallmark, Moderaterna.
Elisabeth Svantesson och Hans Wallmark, Moderaterna. Foto: Axel Adolfsson, Fredrik Wennerlund

Den nuvarande biståndsmodellen försvårar långsiktig planering och bidrar till sämre kvalitet, skriver Elisabeth Svantesson och Hans Wallmark från M i en replik till företrädare för 41 organisationer.

Under strecket
Publicerad

Svenska skattepengar ska gå dit där de gör mest nytta. Det gäller inte minst i biståndet, som vuxit mer än alla andra politikområden och tredubblats på 20 år. Sverige lägger mer resurser på bistånd än nästan alla andra länder, sett till vår storlek. Det svenska biståndet har onekligen gjort – och ska fortsatt göra – ovärderlig nytta runt om i världen. Men lika tydligt är att det finns stora brister.

I vissa afrikanska länder, där Sverige i decennier varit stora givare, svarar biståndet fortfarande för cirka en fjärdedel av bruttonationalinkomsten (BNI) efter 40 år av utvecklingssamarbete. Bara vart femte av Sidas biståndsprojekt lever vidare när Sidas finansiering tagit slut. Det innebär att biståndet inte uppfyller sin egen idé om hållbarhet.

Annons
Annons
Annons