Annons
X
Annons
X

Ivar Arpi: Enprocentsmål för bistånd leder till korruption

Sedan år 2000 har det svenska biståndet ökat från 14 till över 38 miljarder, och det fortsätter att växa automatiskt på grund av målet att 1 procent av BNI ska avsättas. Det är inte så förvånande att antalet anmälningar till Sida om misstänkta fall av korruption och oegentligheter har ökat dramatiskt från 53 stycken 2011 till 120 stycken anmälningar förra året, som en ny sammanställning visar.

Framför allt är det den nya whistleblower-funktion som biståndsminister Gunilla Carlsson (M) hade med i regleringsbrevet 2010 som har lett till fler anmälningar. Men Sveriges enprocentsmål ökar också risken för korruption. Redan 2003 varnade internrevisorer på Sida för att organisationens medarbetare såg en målkonflikt mellan att utreda korruption och en önskan att betala ut maximalt med pengar. Viljan att maxa med skattemedel utan resultatrapportering är unik för biståndspolitiken.

När Gunilla Carlsson tillträdde som biståndsminister 2006 uppfattades det av många starka intressen inom biståndsindustrin som en kastad stridshandske. I opposition hade hon som moderat velat minska biståndet och slopa enprocentsmålet, vilket är en önskan hon återigen gav uttryck för 2008.

Annons
X

En intern rapport, gjord av konsultbolaget Ramböll, visar föga förvånande att det går sisådär med biståndsministerns styrning av UD, som också betalar ut en stor del av svenskt bistånd. Carlssons reformer har syftat till att öka transparensen och resultatinriktningen. Kanske är det denna kursomläggning som har fått tjänstemännen på UD att känna sig misstänkliggjorda av den politiska ledningen. Behagligare hade förstås varit att fortsätta som tidigare och bara ägna sig åt det ganska diffusa ”göra nytta”.

En företagsledning hade aldrig accepterat mångmiljardsatsningar utan noggrann uppföljning. Inte heller att underlydande vägrar samarbeta. Rambölls rapport visar tydligt att samarbetssituationen är ohållbar. Kanske är det dags att byta ut en del personer, eller i grunden omdana delar av organisationen, för att en förändring ska bli möjlig.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X