Annons

”Enklare regler är bra även för korna”

De allra flesta mjölkbönder lever upp till lagstiftningens krav. De nya betesreglerna kommer att innebära en förenklad vardag. Det skriver Ingrid Eilertz på Jordbruksverket i en replik.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Ingrid Eilertz

Foto: Pressbild Bild 1 av 2
Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 2

I en debattartikel tar Camilla Björkbom upp de nya betesreglerna för nötkreatur. Artikeln ger en felaktig och onyanserad bild av förändringarna. Vi vet att en stor del av kornas välfärd är beroende av möjligheten att beta och med de nya reglerna ska korna vara ute på bete lika många dagar som tidigare. Skillnaden är att mjölkbönderna får större möjlighet att själva avgöra när det är lämpligast att ha djuren på bete. Det blir enklare för mjölkbönderna att göra rätt – och det är förstås bra för korna.

Regeländringarna riktar sig till alla mjölkbönder, även de som har små besättningar. De får större frihet och ansvar att själva avgöra när det är lämpligast för djuren och mjölkproduktionen att ha djuren ute respektive inne. Med dessa ändringar kan mjölkbonden också bättre anpassa beteshållningen efter de förutsättningar som råder på gården. Mjölkbönderna får också en mindre administrativ börda så att mer tid kan läggas på skötseln av djuren. 

Annons
Annons
Annons