Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

P J Anders Linder: Enklare regler – för vem då?

Välkommen till finansdepartementets policytelefon.

Om du vill uttrycka din belåtenhet med att det är ordning och reda i statsfinanserna, tryck ett.

Om du vill veta mer om varför det är viktigt att Sverige har världens högsta marginalskatter, tryck två.

Annons
X

Om du vill höra finansmarknadsminister Peter Norman berätta om fördelarna med statligt ägande av företag, tryck tre.

Du har tryckt tre.

För SAS, tryck ett. För Vattenfall, tryck två. För Telia, tryck tre.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Du har tryckt nio och kopplas tillbaka till huvudmenyn.

  Om du vill ha information om regeringens arbete med företagsamhet och regleringar, tryck fyra.

  Du har tryckt fyra.

  För regelkrångel, tryck ett.

  Du har tryckt ett.

  Trots ett mångårigt politiskt arbete skapar bristen på regleringar fortfarande krångel för statsmakten i dess ambition att informera sig om, övervaka och vägleda företagsamheten. Mycket har visserligen uppnåtts, men mycket återstår att göra. Företag fattar fortfarande beslut, vidtar åtgärder och avlönar personal utan att instanser som Försäkringskassan, Skatteverket och Statistiska centralbyrån underrättas om alla detaljer. Detta inskränkande krångel behöver avlägsnas.

  Om du vill veta mer om regeringens planer på området, tryck ett.

  Du har tryckt ett.

  I regeringskansliet bereds för närvarande ett förslag om så kallad månadsrapportering. I stället för att bara lämna in uppgifter om anställdas inkomst av tjänst en gång per år, åläggs arbetsgivare att komma in med uppgifterna varje månad. Samtidigt ska informationen bli betydligt mer detaljerad med specifikationer beträffande sjuklön, föräldraledighet, övertidsersättning, traktamenten etc. För fullständig exakthet ska krav även ställas på att alla uppgifter periodiseras till rätt månad, och detsamma gäller naturligtvis även löneavdrag på grund av sjukdom, föräldraledighet, vab och liknande.

  Kravet innebär inte bara en avsevärd förenkling vad gäller statsmaktens kontroll utan också en angelägen påminnelse till företagare och företagsledare om vikten att ägna tid åt den för framgångsrik näringsverksamhet så betydelsefulla administrationen.

  Du har tryckt nio.

  Om du vill veta mer om syftet med månadsrapporteringen, tryck två.

  Du har tryckt två.

  Information saknas tills vidare. I väntan på besked spelas ”Hösten” ur Antonio Vivaldis
  De fyra årstiderna.

  - - -

  I en bättre värld hade det här varit fria fantasier. Men icke. Policytelefonen finns för all del inte ännu, vad jag vet, fast det är väl mest en tidsfråga. Hotet om krav på månadsrapportering är i högsta grad en realitet. Samtidigt som alliansregeringen talar vitt och brett om hur man tänker minska näringslivets regelbörda planerar man en omfattande nyreglering, som kommer att ta massor av värdefull arbetstid i anspråk och kosta företagen över en miljard kronor. Näringsminister Annie Lööf håller emot, men finansdepartementet ligger på.

  Det stora oppositionspartiet är inte bättre. Samtidigt som Socialdemokraterna ännu en gång hävdar att småföretagen ska bli partiets nya fokus (Brännpunkt 5/4) backar man upp Moderaternas krav på ökad reglering. Socialdemokraternas förhoppning är att rapportkravet ska minska skattefusket, men till och med utredningen som en gång lanserade rapportkravet säger att det inte ensamt kan åstadkomma något sådant. Det krävs arbetsplatsinspektioner och personalliggare också, men kravet på personalliggare gäller bara frisörer, restauranger och tvätterier. Ändå insisterar man på att månadsrapporteringen ska gälla alla företag.

  Till att börja med gick det hela inte heller ut på skattekontroll utan på ökat finlir i administrationen av socialförsäkringarna. Fast nu svajar de ansvariga omkring vad syftena beträffar, det enda tydliga är viljan att driva fram ett förslag.

  Det blir dyrt och komplicerat nog i företag där det redan finns it-baserade personalsystem, men cirka 100000 små verksamheter står utan. De får investera i system eller utföra arbetet helt manuellt: sammanställa och skicka in nya uppgifter och korrigera tidigare månaders preliminära uppgifter. Tolv gånger om året.

  Företagen är inte ensamma om att betona hur stora insatser som kommer att krävas. Skatteverket konstaterar att det blir ”mycket komplicerat för arbetsgivarna att fylla i de periodiserade uppgifterna”. Apropå krångel skrev för övrigt Skatteverket självt till finansdepartementet häromdagen och bad att införandet inte ska ske för snabbt, eftersom det kräver så komplicerade it-lösningar – på verket.

  Förslaget om månadsrapportering ökar krånglet för företagare och har ingen tydlig uppsida. Det är dåligt i sig. Det är ännu sämre som signal från politikerna till Företagarsverige.

  Vill du veta var förslaget bör placeras, tryck ett.

  Du har tryckt ett. Tryck nu på papperstuggens startknapp.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X