Annons

”Enkla lösningar på företagskrisen fungerar inte”

Foto: Janerik Henriksson/TT

Med anledning av Carl-Johan Westholms gästinlägg ”Staten kan fördröja företagskonkurser”, har följande kommentar inkommit.

Under strecket
Publicerad

Carl-Johan Westholm föreslår att man inför ett moratorium för ”indrivande (av) skulder i samband med konkurs”. Syftet är att ge företag som annars (kanske) inte skulle ha försatts i konkurs respit genom ett indrivningsförbud. Förslag av den här sorten är emellertid alltför enkla lösningar för att fungera. När man gör väsentliga ingripanden i (normalt) välfungerande juridiska och ekonomiska system vållas ofta mer skada än nytta, och alldeles säkert genom förslaget.

Antag t ex att ”Grossisten AB” köper in livsmedel som man sen säljer vidare till butiker, restauranger och storkök. I den vikande marknaden är det högst angeläget för Grossisten AB att man får betalt för sina leveranser, eftersom dess verksamhet annars är hotad. Vissa av Grossisten AB:s kunder är solida och behöver ingen hjälp för att kunna betala, medan andra till följd av krisen har påtagligt dålig ekonomi, och hankar sig fram vecka för vecka. Westholms förslag innebär att dessa ansträngda företag helt plötsligt blir en väsentligt större kreditrisk för Grossisten AB, som därför beslutar att leveranser fortsättningsvis endast sker mot kontant betalning från dessa. Konsekvensen är att man allvarligt förvärrar de svagas likviditetssituation, tvärtemot det avsedda.

Annons
Annons
Annons