Enkla åtgärder skulle stoppa utflaggningen

Regeringen accepterar att företag kringgår svensk lagstiftning när det gäller sjöfartsbranschen. Det skriver företrädare för Seko.

Under strecket
Publicerad
Finnlines färjor hör till dem som nyligen bytt svensk flagg mot finsk. Orsaken är att den finska rederinäringen betalar skatt beräknat på ett fartygs storlek och lastförmåga, medan svenska redare betalar betydligt mer skatt på beräknad på omsättningen.

Finnlines färjor hör till dem som nyligen bytt svensk flagg mot finsk. Orsaken är att den finska rederinäringen betalar skatt beräknat på ett fartygs storlek och lastförmåga, medan svenska redare betalar betydligt mer skatt på beräknad på omsättningen.

Foto: JOHAN NILSSON/SCANPIX
Annons

Nu börjar rederier i svensk inrikestrafik se över möjligheten att flytta anställda och fartyg till länder med bekvämlighetsflagg och för att sedan hyra in dem till Sverige. Bogserbåtsföretaget Svitzer i Göteborg var först, och flaggade ut hela sin flotta under 2012. Vad är hindret att även skärgårdsrederier, med inhemsk kollektivtrafik gör likadant?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons