X
Annons
X

Enkelspårig syn på jämställda styrelser

Vi lanserar i dagarna ett forskningsprojekt för att studera kulturell mångfald i svenska ledningsgrupper. Vi hävdar att bolagens ledning är minst lika viktig som deras styrelse då strategiska beslut ofta fattas kollektivt av ledningsgruppen och inte enbart av vd, skriver forskarna Karl Wennberg och Timurs Umans.

Mångfald i näringslivet har diskuterats intensivt den senaste tiden. Förvånansvärt få av dessa diskussioner har dock rört företagens ledning. Ledningsgrupper i Sverige och i övriga Europa blir allt mer mångkulturella. Antalet svenska ledningsgruppsmedlemmar med utländsk bakgrund överstiger i dag 28 procent, kanske inte förvånande med tanke på många svenska bolags internationella orientering. Trots denna snabba internationalisering av näringslivet tenderar mångfaldsdebatten att fokusera på bolagens styrelser, specifikt fördelningen av män och kvinnor bland ledamöterna.

Detta har lett till en förenklad och enkelspårig debatt där beslutsfattare förleds att ignorera andra viktiga mångfaldsfrågor och riskerar att distraheras i det mångfaldsarbete som redan präglar de flesta stora företag. Det är sant att andelen kvinnor på beslutsfattande positioner i svenskt näringsliv är generande låg jämfört med andra länder. Bolagens styrelser är dock inte den viktigaste arenan för mångfaldsarbete, och kvotering av styrelser en tveksam väg framåt. De amerikanska ekonomerna Kenneth Ahern och Amy Dittmar visar i en välciterad artikel att den norska kvoteringslagstiftningen faktiskt lett till negativa effekter för företagen som lägre rörelseresultat och lägre värdering.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X