Annons

Caroline Elander Knip:Enkel lösning kan förhindra smärtsam flytt när förälder dör

Sambor ärver inte varandra, oavsett om de har gemensamma barn. Men det finns sätt för att undvika att familjen måste flytta om en förälder dör.

Under strecket
Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Av lagen framgår att om det saknas maka eller make så är det i första hand den avlidnes barn som ärver. Det är således barnen som ärver en avliden person även om denna lever tillsammans med en annan person och är så kallad sambo. Är barnen under 18 år då föräldern avlider kommer Överförmyndaren att utse en god man som tillvaratar barnets rätt i dödsboet efter den avlidne föräldern.

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons