Eniros förvärv av Findexa beräknas genomföras 5 dec

Sökföretaget Eniros extra bolagsstämma godkände igår det förslagna förvärvet av norska Findexa. Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt om överlåtelse av egna aktier.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det framgår av kommunikén från stämman.
VD Tomas Franzén redovisade att sammanslagningen beräknas ge kostnadsbesparingar om i storleksordningen 100 miljoner kronor från 2007. Därtill ger förvärvet Eniro effektivare kapitalstruktur och förbättrat kassaflöde.

Avslutningsvis beskrev Tomas Franzén strukturen för Eniros finansiering av förvärvet och den planerade tidplanen, enligt vilken förvärvet beräknas träda i kraft den 5 december 2005.
Styrelsen fick bemyndigande att emittera högst 24 miljoner aktier samt bemyndigande om överlåtelse av högst 2,9 miljoner egna aktier genom apportemission.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons