Enig styrelse bakom räntebesked

Under strecket
Publicerad
Annons

Oron på aktiemarknaden bidrog till enigheten bland direktionens sex ledamöter. Vid mötet en månad tidigare hade vice riksbankschef Eva Srejber reserverat sig mot att även då låta räntan vara oförändrad. Hon ville höja 0,25 procentenheter. I början på juli accepterade hon att låta räntan vara oförändrad.

Riksbankens ledning konstaterade att inkommande data fortfarande tyder på att tillväxten blir relativt god de närmaste åren, trots oro på finansmarknaderna. Den samlade bedömningen var att utvecklingen i omvärlden under senaste tiden i huvudsak följt den bild som tecknats i Riksbankens inflationsrapport. Då spåddes en internationell återhämtning som skulle dämpas något av börsfallen.
Tre av de sex ledamöterna i direktionen delade denna uppfattning. Två av ledamöterna såg ökade risker för en sämre utveckling medan den sjätte ledamoten menade att återhämtningen kommer att bli något starkare.
Sammantaget ansåg direktionen att utvecklingen på finansmarknaderna varit ”något mer orolig än förväntat” och
därför kommer efterfrågan i Sverige att bli mer dämpad än vad man tidigare förutspått.
Direktionen menar att osäkerheten om konjunkturutvecklingen ökat något men att de i huvudsak håller fast vid den bedömning man tidigare gjort. Inflationen beräknas fortfarande ligga på cirka 2 procent på ett till två års sikt som är det tidsperspektiv som i första hand vägleder penningpolitiken.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons