Engagemanget är lika borgerligt som socialt

Stockholm | Stadshusalliansens budget 2008

Under strecket
Publicerad
Annons

Jag sitter och väntar på maten och döden. Med det citatet illustrerar äldreborgarrådet Ewa Samuelsson hur det kan vara att bli gammal i Stockholm. Man ska inte förvänta sig kommunala underverk, men det är möjligt att med ganska enkla medel ge äldreomsorgen mer liv.

I Stadshusalliansens planer för nästa år ingår t ex möjligheten att få komma ut och promenera. Att ena veckan välja si från hemtjänstpaletten och den andra så. Vill man ha ett trygghetslarm ska det komma – och inte som nu först efter att en biståndshandläggare har undersökt om otryggheten är tillräckligt stor. Staden ska också garantera äldre som har behov av särskilt boende rätt att välja boende.

Annons
Annons
Annons