Annons

Energin kräver bred uppgörelse

SAMSYN MÖJLIG? Energifrågorna är för viktiga för såväl jobben som miljön för att låsas fast i kortsiktig blockpolitik. Vi är i de kommande samtalen mellan oppositionen och regeringen om energin beredda att göra ett ärligt försök att nå en bred samsyn i energipolitiken. En blocköverskridande energiöverenskommelse borde fortfarande vara möjlig, skriver Tomas Eneroth (S).

Publicerad

Sverige står inför två tuffa utmaningar: jobbkrisen och klimatkrisen. Att skapa långsiktigt hållbar energiförsörjning för svenska företag och hushåll är avgörande för lösningen på dessa problem. Allt fokus måste nu riktas på att skapa fler jobb på ett sätt som är långsiktigt hållbart – såväl socialt och ekonomiskt som för miljön och klimatet. De breda investeringarna i en omfattande energiomställning bidrar också till att skapa många nya, gröna jobb. Där ska Sverige och svenska företag vara världsledande.

Nu i helgen är Centerpartiet samlat i Visby för att diskutera partiets politik. Efter det senaste utspelet om kärnkraften kan man tro att jag skulle raljera över Centerns svek mot landsbygden, de höjda arbetsgivaravgifterna för småföretagen eller andra profilfrågor som fått ge vika när rege-ringens politik utformats. Men jag kommer inte att göra det.

Annons
Annons
Annons