Energimarknadsinspektionen alltför tandlös

Under strecket
Publicerad
Annons

Elmarknaden består av tre delar; produktion, distribution (nät) och handel. Marknaden för produktion är ett reglerat oligopol, med ett mindre antal stora producenter. Den energipolitiska debatten förminskas inte sällan till att gälla blott denna marknad. Kunderna berörs emellertid även av vad som händer på de andra delarna av marknaden. Elhandeln avreglerades 1996, och är sedan dess konkurrensutsatt. Däremot är distributionen – själva elnäten – alltjämt ett så kallat naturligt monopol.

Annons
Annons
Annons