Annons
X
Annons
X

Energiforskningen måste stärkas

Centerpartiet vill, som en av sina viktigaste prioriteringar inför regeringens budgetförhandlingar, se ökade satsningar på svensk energiforskning. Vi måste snabba på omställningen till ett ekologiskt hållbart energisystem, skriver energiminister Anna-Karin Hatt (C).

BRÄNNPUNKT | BUDGETKRAV

Traditionen av god energiforskning, och gott samarbete med näringslivet, måste fortsätta.
It- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Nästa år kommer FN:s klimatpanel att presentera sin femte stora utvärderingsrapport om klimatet. Den förra rapporten 2007 pekade tydligt på de stora utmaningar som mänskligheten står inför och de stora miljömässiga och humanitära effekter som klimatförändringarna, om vi inte agerar, riskerar att föra med sig. Allt tyder på att även den femte rapporten kommer peka på att det är bråttom och att det allra mesta av utmaningen återstår. Att utvecklingen i mångt och mycket har fortsatt åt fel håll – även efter det att klimatfrågan på allvar uppmärksammats.

Den främsta orsaken till klimatförändringarna är vår förbränning av fossila bränslen. Cirka 80 procent av den globala energiförsörjningen bygger på fossila bränslen som olja, kol och gas. Och den globala energianvändningen ökar dessutom snabbt. Vår gemensamma klimatutmaning är alltså framför allt en energiutmaning, och en utmaning som handlar om att ställa om vårt samlade energisystem till långsiktig ekologisk hållbarhet.

Annons
X

Just därför pekar nu ett flertal internationella bedömare på att världens länder måste satsa mer på forskning och utveckling av förnybar energi i form av biobränslen, sol- och vindkraft.

Inte minst EU och ansedda International Energy Agency (IEA) konstaterar att vi måste utveckla och satsa på morgondagens hållbara energi och energiöverföring. Deras slutsats är att de globala satsningarna på energiforskning måste mångdubblas de närmaste åren.

Det är mot den bakgrunden vi måste forma den svenska politiken. Svensk energiforskning har länge varit stark. En stor del av vårt välstånd bygger på att svenska företag hävdat sig bra på den globala marknaden, inte minst tack vare statligt stödd energiforskning.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  De senaste åren har regeringen varje år satsat 1,3 miljarder på energirelaterad forskning och utveckling. De satsningarna sker i nära samarbete mellan stat och näringsliv, och vi satsar inte bara på nya innovationer och upptäckter, utan också på hela forsknings- och innovationskedjan: från idé och ritbord till tester i demonstrationsanläggningar, serieproduktion och slutligen på att hjälpa mogna produkter att nå ut på marknaden.

  Sammanhållande i detta arbete är Energimyndigheten, med starkt stöd av näringslivet och berörda branscher. Och när IEA pekar på behovet av ökad forskning lyfter de också fram svensk energiforskning som ett föredöme och myndighetens arbete får goda vitsord.

  Sverige är på många sätt världsledande på energiområdet. Tack vare de satsningar vi gjort har till exempel ABB:s teknik för högspänd likström genererat ett saluvärde på 15 miljarder kronor. Och när det gäller teknik för värmepumpar är Sverige världsledande med hundratals företag och närmare halva Europamarknaden. I båda fallen har tekniken utvecklats med statligt stödd energiforskning och i nära samarbete mellan stat och näringsliv.

  Energiforskning ger inte bara konkreta resultat utan har också utvärderats och fått akademiskt erkännande för sin goda kvalitet. Och den har brett stöd i samhället, från näringsliv till miljörörelse.

  Kanske skulle näringslivet satsa på energiforskning även utan statens medverkan. Men man skulle helt säkert satsa betydligt mer på de egna etablerade produkterna och på redan beprövade koncept.

  Men när staten också satsar triggar det näringslivet till att öka sina egna satsningar, ofta utanför deras traditionella tankebanor. Det syns inte minst i att näringslivet, när regeringen mellan 2009 och 2011 satsade cirka fyra miljarder på energiforskning, matchade det med cirka 6,2 miljarder i samfinansiering för energiforskningen, vilket innebär att det mellan 2009 och 2011 totalt satsades mer än tio miljarder kronor i Sverige på ny, klimatsmart teknik. I det ingår projekt för nya biodrivmedel, vågkraft och elfordon. Denna höga ambitionsnivå måste fortsätta.

  Därför vill Centerpartiet, som en av sina viktigaste prioriteringar inför regeringens budgetförhandlingar som snart påbörjas, se fortsatt starka satsningar på svensk energiforskning. Traditionen av god energiforskning, och gott samarbete med näringslivet, måste fortsätta.

  Nya framsteg inom den förnyelsebara energin, de hållbara transporterna och energieffektiviseringen är nödvändiga för att Sverige ska ta sitt klimatansvar, men också för att stärka svenska företags konkurrenskraft på en tuff global marknad, där miljö och energi blir allt viktigare. Men mest av allt är nya kunskaper om hur vi möter energi- och klimatutmaningarna en nödvändighet för att vi ska klara omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

  ANNA-KARIN HATT (C)

  it- och energiminister och andra vice ordförande i Centerpartiet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X