Annons

Energiforskningen måste stärkas

Centerpartiet vill, som en av sina viktigaste prioriteringar inför regeringens budgetförhandlingar, se ökade satsningar på svensk energiforskning. Vi måste snabba på omställningen till ett ekologiskt hållbart energisystem, skriver energiminister Anna-Karin Hatt (C).

Under strecket
Publicerad

Nästa år kommer FN:s klimatpanel att presentera sin femte stora utvärderingsrapport om klimatet. Den förra rapporten 2007 pekade tydligt på de stora utmaningar som mänskligheten står inför och de stora miljömässiga och humanitära effekter som klimatförändringarna, om vi inte agerar, riskerar att föra med sig. Allt tyder på att även den femte rapporten kommer peka på att det är bråttom och att det allra mesta av utmaningen återstår. Att utvecklingen i mångt och mycket har fortsatt åt fel håll – även efter det att klimatfrågan på allvar uppmärksammats.

Den främsta orsaken till klimatförändringarna är vår förbränning av fossila bränslen. Cirka 80 procent av den globala energiförsörjningen bygger på fossila bränslen som olja, kol och gas. Och den globala energianvändningen ökar dessutom snabbt. Vår gemensamma klimatutmaning är alltså framför allt en energiutmaning, och en utmaning som handlar om att ställa om vårt samlade energisystem till långsiktig ekologisk hållbarhet.

Annons
Annons
Annons