Annons

Endomines vände till vinst

Guldbolaget Endomines redovisar ett resultat efter skatt på 1,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (-12,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:06 kronor (-0:80).

Direkt
Publicerad

Nettoomsättningen uppgick till 27,4 miljoner kronor (28,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 miljoner kronor (-3,0).

Annons
Annons
Annons