Annons

Endast trygga barn vågar berätta om våld och övergrepp

Under strecket
Publicerad

På Brännpunkt 26/7 uppmärksammar Rädda Barnen att barn nekas psykiatrisk vård och att det ofta rör sig om föräldrar som genom våld själva orsakat barnets vårdbehov. På samma sätt kan en vårdnadshavare, misstänkt eller dömd för vålds- eller sexualbrott, bestämma över barnets fysiska vårdbehov.

Och utsatta barn nekas därmed också vård för sina fysiska skador som orsakats av våld. Därmed sker inte heller den medicinska undersökning som utgör underlag för ett rättsintyg. Barnet berövas därmed ett viktigt bevis som kan styrka brottet.

Annons
Annons
Annons