Enbart talspråket skiljer

Under strecket
Publicerad
Annons

Den 1 september skrev jag på denna plats att standardspråket i Nederländerna är flamländska. Fel. Det är nederländska. Dock är flamländska och nederländska samma språk.
Nej, det är inte motsägelsefullt. Nederländska talas i Nederländerna och av cirka 60 procent av Belgiens invånare, de som bor i den norra halva som ibland kallas Flandern. Belgisk nederländska får därför någon gång heta flamländska (Vlaams), liksom nederländsk nederländska ibland får heta holländska (Hollands).
De två slagen av nederländska skiljer sig inte mer än finlandssvenska och sverigesvenska. Den jämförelsen är för övrigt givande på många plan. I både finlandssvenska och flamländska är skriftspråksnormen exakt den samma som i grannlandet; det finns ingen speciell finlandssvensk eller flamländsk grammatik (i skrift). Men både i det svensktalande Finland och det nederländsktalande Belgien står dialekterna starkare.

Finlandssvenskarna tycks däremot ha större språkligt självförtroende. De har egen språknämnd, och finlandsvenska
förlag och tidningar dominerar finlandssvenskheten mer än motsvarande belgiska inrättningar hävdar sig mot Nederländerna. Gemensam svensk skriftspråksnorm till trots ger det utrymme för specifikt finlandssvenskt ordförråd i tryck. Man redigerar inte bort löstäcken, julgubbar, hjälppräster, muntur (syl i vädret) och hoppa barbi (hoppa hage). Det handlar alltså om skillnad mellan länderna i så kallat språkligt klimat, ett sammanfattande begrepp för attityder, språkvanor och normföreställningar. Exempelvis ifrågasattes språkklimatet i Sverige av Richard Schwarz i denna tidning den 23 oktober. Han reagerade mot avgörande klimatförhållanden: lokala varianter av svenskan får stort utrymme i offentligheten medan det blir svårare att urskilja en talad rikssvenska; skriften lägger sig relativt nära talet; språkliga nyheter accepteras ganska fort i allmänspråket; grammatiken har en underordnad roll i svenskundervisningen. Schwarz trivs bättre i tyskt och franskt språkklimat.

Annons
Annons
Annons