X
Annons
X

Torbjörn Elensky: Enad kamp mot flummig filosofi

Wienkretsens centralgestalt Moritz Schlick.
Wienkretsens centralgestalt Moritz Schlick. Foto: ONB Bildarchiv Austria

Sanningen är inte så enkel som vi tror. Vetenskaplighet handlar i hög grad om att avgöra vilka utsagor som är meningsfulla. Men i våra försök att skapa mening i tillvaron, och förklara världen för oss själva, lurar hela tiden språket på oss, med fällor som drar in oss i meta­fysiska och fruktlösa filosofiska diskussioner, om saker som strängt taget inte äger någon verklig existens, utan som uppstår i vårt betraktande av världen. Detta glapp, som kan uppfattas på många olika sätt, gav Immanuel Kant impulsen till tanken att vi bara upplever världen via våra sinnen, och aldrig når fram till tinget i sig.

Wienkretsens centralgestalt Moritz Schlick.

Foto: ONB Bildarchiv Austria Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X