Så blev vi alla rasisterEn viktig stridsskrift som utmanar rasiststämpeln

Adam Cwejman (t v), född 1985 i Göteborg, var tidigare ordförande i Liberala ungdomsförbundet och har varit ansvarig för integrationsfrågor hos tankesmedjan Timbro. Han är nu ledarskribent på Göteborgs-Posten. Ivar Arpi (t h), född 1982 i Göteborg, är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Han har en bakgrund som medarbetare i Göteborgs-Posten och som redaktör på samhällsmagasinet Axess.
Adam Cwejman (t v), född 1985 i Göteborg, var tidigare ordförande i Liberala ungdomsförbundet och har varit ansvarig för integrationsfrågor hos tankesmedjan Timbro. Han är nu ledarskribent på Göteborgs-Posten. Ivar Arpi (t h), född 1982 i Göteborg, är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Han har en bakgrund som medarbetare i Göteborgs-Posten och som redaktör på samhällsmagasinet Axess. Foto: Timbro

Rädslan att stämplas som rasist har begränsat diskussionen kring frågor om ras och rasism. Ledarskribenterna Ivar Arpi och Adam Cwejman har skrivit en viktig bok som ifrågasätter de diskutabla idéer som ligger till grund för identitetspolitiken, skriver Kay Glans.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Historikern Alf W Johansson har pekat på det starka inslaget av fanatisering av konsensus i den svenska kulturen. När alla är överens radikaliseras de idéer det råder konsensus om, dels för att det inte finns någon opposition, dels för att ytterlighetspositioner får debattinitiativet. En förutsättning för detta förlopp är inställningen att den som har invändningar mot synen på ett problem görs medskyldig till det.

”Så blev vi alla rasister” av ledarskribenterna Ivar Arpi (SvD) och Adam Cwejman (GP) är en stridsskrift mot fanatiseringen av konsensus – även om de inte använder just denna term – kring frågor om ras och rasism: eftersom ingen vill bli stämplad som rasist har diskutabla idéer kunnat få fotfäste i offentligheten. Och det är lätt att få stämpeln, eftersom rasism-begreppet har vidgats till att omfatta helt nya saker. Detta har underlättats av den postmoderna relativismen, som förnekar möjligheten till objektivitet. Då blir det vem som säger något, inte vad, som blir det väsentliga. Den som anses vara mest förtryckt har mest rätt och kan bestämma vad som är rasism, den som är i överläge har ingen rätt att kritisera dem som är i underläge. Det ifrågasätts om vita kan skriva skönlitteratur om svarta och om vita ska forska om svarta. När antirasistiska aktivister på detta sätt lyfter fram hudfärgens betydelse, blir de lika det som de vill bekämpa, som författarna med rätta påpekar.

Annons
Annons
Annons