”En våldtagen kvinna är en för mycket”

Det är hög tid att göra det sexuella våldet otänkbart och oacceptabelt. Avgörande är att få slut på straffrihet och amnesti för förövarna. Sådana steg tas nu i Kongo men mycket mer kan göras, inte minst från internationella bidragsgivare. Det skriver Margot Wallström, FN:s särskilda representant, och Denis Mukwege, chef för Panzisjukhuset.

Under strecket
Publicerad
Annons

Idag på den Internationella kvinnodagen har vi mycket att fira. Men trots att vi har kommit en lång bit på vägen mot lika rättigheter våldtas varje dag kvinnor och flickor i hela världen, däribland i Kongo-Kinshasa. Och en kvinna eller en flicka är en för mycket.

Vi är båda mycket engagerade för att söka få tillstånd en ändring. Som FN:s särskilda representant i arbetet mot konfliktrelaterat sexuellt våld är min främsta prioritering att ställa förövarna till svars och få slut på straffrihet och amnesti för den här typen av brott. En säker vardag för kvinnorna i Kongo kräver snabba och effektiva insatser och en fortsatt envis kamp mot den straffrihet som varit legio alltför länge. På Panzisjukhuset behandlas varje år cirka 2000 kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Här får de medicinsk, psyko-social, socio-ekonomisk och juridisk hjälp. Men för att komma åt roten till och förebygga de systematiska övergreppen mot kvinnor måste vi angripa grundorsakerna. Inte bara behandla symptomen och reparera skadorna.

Annons
Annons
Annons