Annons

Ta himmelriket med våldEn våldsam kristen profet

Flannery O’Connor (1925–1964) skrev utöver två romaner och 32 noveller ett antal recensioner och kommentarer.
Flannery O’Connor (1925–1964) skrev utöver två romaner och 32 noveller ett antal recensioner och kommentarer. Foto: Joseph De Casseres/IBL

För Flannery O’Connor öppnade tron upp världen, och gjorde den större. I sin kanske allra mest brutala roman skrev hon som så ofta om tro och brutalitet i den amerikanska södern. John Sjögren har läst en märkligt mångtydig författare i nyöversättning.

Under strecket
Publicerad

Precis som Therese Eriksson lyfter fram i det introducerande efterordet i den här nyöversättningen av Flannery O’Connors ”The violent bear it away” var en av de största utmaningarna för författaren att göra sin utpräglat katolska världsbild begriplig för en läsekrets som till största del bestod av gudsförnekare. Med tanke på den popularitet som O’Connor vunnit, långt utanför kristna kretsar, måste man säga att hon lyckades.

Samtidigt är det alltjämt omöjligt att helt förstå O’Connors särpräglade prosa frikopplad från den katolska kontexten. Allt hon skrev var djupt präglat av hennes tro. Det var ur den katolska ortodoxin som hennes konstnärliga vision hämtade näring. Om detta skriver O’Connor i flera av sina essäer. Hon menar, i motsats till vad många omkring henne hävdade, att tron på kristna dogmer inte är ett hinder för en författare. Tron fungerar inte som en uppsättning regler som fixerar författarens värld. Snarare garanterar tron författarens respekt och öppenhet för mysteriet. Med en lätt provokation hävdade O’Connor att vad som skiljer den sekulära från den kristna författaren, är att den kristna författarens värld är mycket större.

Annons
Annons
Annons