Annons

En tydlig signal att ta klimatfrågan på allvar

Earth Hour är en viktig global manifestation. När en miljard människor släcker ljuset skickar det en tydlig signal, inte minst till oss politiker, att ta klimatfrågan på allvar. Fler och fler ser omställningen till ett hållbart samhälle – inte som ett hot – utan som en nödvändighet som skapar möjligheter, skriver Per Bolund (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Under strecket
Publicerad

Europas första miljöhuvudstad Stockholm borde gå före – vi har alla möjligheter att ersätta kol, olja och kärnkraft med förnybar energi från solceller, vindkraft, biogas och kraftvärme. Experter pekar på att vi kan energieffektivsera samhället med 50 procent utan att det påverkar vår levnadsstandard negativt. Kombinationen av ambitiösa energieffektiviseringar och satsningar på förnybar energi kan göra Stockholm bli en plusstad – en stad som producerar mer energi än vi konsumerar.

Varje år betalar kommunen Stockholms stad cirka två miljarder i energikostnader. En ofantligt stor summa skattemedel som skulle kunna användas till mycket roligare satsningar. Genom att investera pengarna i egen elproduktion nu sänker vi energikostnaderna i framtiden.

Annons
Annons
Annons