Recension

En tidningshistoriaEn tidningsmanförvaltar sitt pund

Under strecket
Publicerad
Annons

Vad är karakteristiskt för de tidningar och tidningsägare som överlevt in i 2000-talet och alltså hållit ut under ett svenskt 1900-tal präglat av den så kallade tidningsdöden? Vilka är dessa ägarkoncentrationens vinnare? Vi vet att de för landsortspressens del bland andra stavas Nya Wermlands-Tidningen och familjen Ander. Ett tidningsimperium som sedan slutet av 1950-talet stadigt växt och i dag består av tolv dagstidningar, flertalet med hemvist i Värmland, och som har ägarandelar också i andra tidningar.
Berättelsen om högertidningen NWT och tidningsmannen Gustaf Ander ger oss Mats Johansson i Ansvarig utgivare: Gustaf Ander. En tidningshistoria. Här tecknas bilden av en ägarfamilj som vet att rätt förvalta sitt pund. Författaren redovisar öppet sin beundran för Gustaf Anders livsverk och sin tilltro till familjeägandets goda på tidningsmarknaden.

Ernst Ander blir familjens förste tidningsägare år 1914. Vid dennes plötsliga frånfälle hösten 1939 får sonen Gustaf Ander (1912-2000) ta över NWT. Han är då 27 år gammal och på en och samma gång chefredaktör, verkställande direktör och ansvarig utgivare. Han kommer att bygga och styra sitt imperium ett drygt halvsekel framöver. I dag ansvarar sönerna Lars och Staffan Ander för företagets fortlevnad.
Ett gammalt talesätt om familjeimperier säger att det den första generationen bygger upp, förvaltar den andra och förslösar den tredje. Mats Johansson vill i sin historieskrivning av NWT och Ander-imperiet, ge ett åskådligt exempel på erfarenheter som motsäger den visdomen.
Det är dock i huvudsak Gustaf Anders tid och verksamhet som skildras, även om vi inledningsvis också får oss ett stycke tidig tidnings- och Värmlandshistoria till livs, och får följa företaget ända till år 2005. Ander framstår som en handlingskraftig ”tidningsman” - det epitet han ville tillskriva sig själv - med informell ledarstil, korta beslutsvägar inom företaget och med starkt utvecklad känsla för det ekonomiskt rimliga och journalistiskt möjliga. Det är utgivaren och vd:n som porträtteras, redaktören Ander blir vi mindre bekanta med.
I ett socialdemokratiskt dominerat land och län kan Gustaf Ander sälja sin högerideologiskt färgade produkt, ofta med god förtjänst. Han investerar i teknik som ger långsiktig utdelning, han förvaltar klokt sina uppköp och låter flertalet lokaltidningar leva vidare med sina särtecken, han bygger omsorgsfullt upp ett system av lokala ombud för sina tidningar och han har förmågan att anpassa tidningens innehåll till läsarnas, och man måste tillägga annonsörernas, behov. Ander är en företagare som trots konjunkturnedgång och sviktande befolknings- och läsarunderlag förmår göra ett tidningsföretag framgångsrikt och lönsamt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons