Annons

En tapet för konsumismens medborgare

De är vackra, glada, unga och friska, och de syns ofta i megaformat mot en diffus bakgrund som skulle kunna vara var som helst i världen. De lagerhållna, allmängiltiga reklambilderna tapetserar det offentliga rummet och utövar en dold påverkan på hur vi uppfattar världen.

Under strecket
Publicerad

En framträdande trend i annonser är att bildutrymmet ökar på bekostnad av textutrymmet. Kanske finns det en slogan, kanske en bokstavsbaserad varumärkeslogotyp, men huvuddelen av utrymmet i många reklambudskap består i dag av fotografier. Och fotografierna innehåller påfallande ofta människor. Ibland är de kändisar, ibland vanliga konsumenter, ibland företrädare för företaget bakom den aktuella produkten. I ökande utsträckning är de emellertid helt anonyma - vi får varken veta vad de heter, vad de har att säga eller hur de är kopplade till den produkt som de marknadsför. Deras roll är endast att samexponeras, som skyltdockor, med en viss produkt.

Varifrån kommer egentligen alla dessa fotografier med anonyma reklammedborgare? Huvuddelen kommer från bildbyråer som säljer lagerhållna bilder (”stock images” eller ”stock photography”), vilket är en samtida variant av den ”clip art” som introducerades i persondatorns barndom. Urvalet av sådana bilder har kommit att bli enormt - en mängd bildbyråer, vilka
sammantaget omsätter i storleksordningen två miljarder dollar per år, tillhandahåller ett närmast oöverskådligt antal färdiga bilder som marknadskommunikatörer köper rätten att använda. Precis som i andra branscher kan man dessutom lägga märke till en utveckling i riktning mot ett fåtal stora aktörer som är globalt verksamma. Getty Images och Corbis är två av dessa, men ännu finns det gott om småföretag som tillhandahåller bilder inom specifika nischer.

Annons
Annons
Annons