En supermakts brokiga barndom

Under strecket
Publicerad
Annons

Jöran Mjöberg Amerikansk gryning. Politik och kultur i Nordamerika från 1500-talet till Lincoln 406 s. Carlssons förlag.ca 270:- Det finns förvånansvärt få svenska forskare som studerar USA:s litteratur, historia, eller politik. Studiet av USA som akademiskt ämne i Sverige är också svagt utvecklat, med bara en handfull kurser och få forskare och lärare. Det räcker med att gå till våra nordiska grannländer för att finna en annorlunda situation, och på den europeiska kontinenten bedrivs en livaktig forskning och undervisning om USA och dess kultur. Det är därför glädjande att en av våra amerikakännare, litteraturprofessorn Jöran Mjöberg, har utkommit med en spänstig bok som tar ett brett grepp på och ger en god introduktion till den tidiga amerikanska kulturhistorien. Mjöberg, som ju är en välkänd medarbetare på dessa sidor, har ett långvarit förhållande till den nya världen. Under en period på Harvard redan på 1950-talet fördjupades hans amerikanska intressen, vilka alltsedan dess har utgjort en av trådarna i hans omfattande författarskap. Amerikansk gryning. Politik och kultur i Nordamerika från 1500-talet till Lincoln är en bok som spänner över en lång tidsperiod och över många ämnen. Mjöberg tar sitt avstamp i det nordamerikanska 1500-talet då de första europeiska kolonisatörerna nådde kontinenten, och avslutar sin bok i och med det amerikanska inbördeskrigets slut. Mjöberg menar att denna ”gryningsperiod” utgör en distinkt fas i den amerikanska kulturhistorien, och att det amerikanska samhället förändrades i grunden efter inbördeskriget. En ny tid, karakteriserad av snabbt ökande industrialisering, urbanisering och modernisering bryter in i USA efter general Lees kapitulation vid Appomatox den 9 april 1865.

Annons

Ett tema i boken är framväxten av en speciell amerikansk litteratur, och Mjöberg ger en snabbpresentation av ett antal författare och deras verk. Här lägger han speciell tonvikt vid den rika amerikanska litteratur som utgått från Nya England, alltifrån de kvinnliga pionjärerna Anne Bradstreet och Phyllis Wheatly - den senare ursprungligen en kvinnlig slav som fördes till Boston 1671 - till Nathaniel Hawthorne och Herman Melville, ledande företrädare för den ”amerikanska renässansen” vid 1800-talets mitt. Mjöberg tecknar också i ett antal vinjetter och presentationer huvuddragen i den tidiga amerikanska historien. Vi möter såväl franska och spanska upptäcktsresanden och utforskare av det inre av den nordamerikanska kontinenten under 1600-talet, som de tidiga politiska ledarna i de nordamerikanska kolonierna och i den unga amerikanska republiken - och där man kan ana en speciell sympati hos Jöran Mjöberg för den så mångsidige och fascinerande Thomas Jefferson, USA:s tredje president. Mjöberg noterar det märkliga i att Jefferson dog på samma dag 1826 som den andre presidenten John Adams, vilken han både samarbetat och stridit med. Detta är förvisso sant, men symboliken var ännu större eftersom dessa den amerikanska revolutionens giganter dog den 4 juli 1826 - exakt femtio år efter den amerikanska självständighetsförklaringen, och inte i februari som Mjöberg skriver.

Annons
Annons
Annons