Annons
Krönika

P J Anders Linder:En strategi utan sprängkraft

Under strecket
Publicerad

På våren 2009 var Globaliseringsrådet klart med sitt arbete och publicerade slutrapporten
Bortom krisen. Den byggde på omfattande material och bred analys av förändringarna i omvärlden, och den var rak och konkret i sina rekommendationer. Det gör den till inspirerande läsning, men det gjorde den också till politisk dynamit.

Fast den fick aldrig chans att detonera. Fem ministrar hade deltagit i arbetet, ändå gick Bortom krisen i återvinningen i samma stund som den kom bortom Globaliseringsrådets kansli. Att stats- och finansministrarna inte var med smällde betydligt högre än att utbildnings-, utrikes- och näringsministrarna var det. Man kan bara hoppas att ledamöterna fick vara med om stimulerande samtal under sammankomsterna, för det praktiska utfallet blev högst begränsat.

Annons
Annons
Annons