Krönika

P J Anders Linder:En strategi utan sprängkraft

Under strecket
Publicerad
Annons

På våren 2009 var Globaliseringsrådet klart med sitt arbete och publicerade slutrapporten
Bortom krisen. Den byggde på omfattande material och bred analys av förändringarna i omvärlden, och den var rak och konkret i sina rekommendationer. Det gör den till inspirerande läsning, men det gjorde den också till politisk dynamit.

Annons
Annons
Annons