”En sorglig misstro till lärares kompetens”

Poängen med åtgärdsgarantin är att fånga upp elever som riskerar att missa kunskapsmålen. Det handlar alltså inte om lärares kompetens att undervisa, utan om barns funktionsnedsättningar och andra särskilda behov som är viktiga att upptäcka tidigt, skriver representanter för Föräldranätverket Barn i Behov i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Jessica Gow/TT
Annons

Det är en sorglig misstro till lärares kompetens som genomsyrar Alliansens svar på vår debattartikel om Läsa-, skriva-, räknagarantin.

Problemet i dag är att lärares bedömningar inte har något värde. ”Lös det”, säger huvudmännen utan att ge lärarna förutsättningar. ”Lärare måste ägna mer tid åt undervisning”, säger politiker, som om mer undervisning utan förutsättningar skulle hjälpa. Vi måste få slut på att det är den enskilde lärarens ansvar att anpassa sin undervisning medan huvudmännen svär sig fria och lärare som protesterar ses som illojala. I slutändan är det våra barn som får betala priset. Menar vi allvar med att vilja motverka psykisk ohälsa bland barn och unga måste vuxna i maktposition utkrävas det ansvar som är deras.

Annons
Annons
Annons