Annons

Ingmar Karlsson:En skilsmässa mjuk som sammet

I dag för 10 år sedan upphörde Tjeckoslovakien att existera. Om det finns någon bitterhet kvar ligger den snarast i insikten om hur lätt skilsmässan var och hur lite som förenade tjecker och slovaker trots nästan trekvartssekels samlevnad.

Under strecket
Publicerad

När tjecker och slovaker förenades i en gemensam stat efter det första världskriget var slovakernas historia så gott som helt okänd i väst. Med sina två miljoner var de inte bara i numerärt underläge gentemot 7 miljoner tjecker utan också gentemot de tre miljoner tyskarna i den nybildade förmenta nationalstaten. Lite tillspetsat var deras roll att tillförsäkra en stabil slavisk majoritet i den nya staten. Slovakerna betraktades som den minsta grenen av en tjeckoslovakisk nation som aldrig existerat. Under 1 000 år hade den slovakiska historien varit sammanlänkad med den ungerska. Medan tjecker och de andra slaviska folken i den österrikiska delen av dubbelmonarkin var representerade i riksrådet i Wien betraktades Slovakien som en del av det ungerska territoriet – Felvidek (Övre Ungern).

Efter det första världskriget katapulterades slovakerna plötsligt och helt oförberedda från ett politiskt system till ett annat. Det tjeckiska samhället var ett av Europas mest industrialiserade, medan slovakerna
huvudsakligen utgjort en agrar underklass i det feodala ungerska samhället. Trots att de nu fick egna skolor och universitet, tidningar och tidskrifter ersattes ändå i deras ögon den ungerska dominansen av en tjeckisk.

Annons
Annons
Annons