Annons
X
Annons
X

"En sann vän uttrycker sig inte så"

Sanna vänner till Israel och sanna vänner av freden skulle vända sig mot den dödliga terror som riktar sig mot såväl israeler som judar, skriver Israels ambassadör Isaac Bachman.

Wallströms uttalanden om Israel
[object Object]
Isaac Bachman. Foto: Pi Frisk

REPLIK | ISRAEL–PALESTINA

I sitt debattinlägg ”Wallströms kritik mot Israel är befogad” förordar statsvetarna Neve Gordon och Mark Levine en policy av ”konfrontation gentemot den judiska staten” (confronting the Jewish state).

Så skulle knappast sanna vänner uttrycka sig och en vän av Israel skulle knappast heller underlåta att nämna – bara som ett exempel – den pågående terrorvåg mot israeliska civila, vilken också resulterat i att några av gärningsmännen mist livet under utförandet av sina dåd. Detta kan självfallet inte betraktas som utomrättsliga avrättningar i någon högre grad än oskadliggörandet av terrorister i Trollhättan eller Paris, under pågående terrordåd.

Israel är ett land med 20 procent arabisk befolkning som i alla avseenden åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter – rättigheter de inte skulle ha i något av Israels arabiska grannländer.

Annons
X

Cirka 80 procent av de israeliska araberna har också uttryckt i opinionsundersökningar att de inte skulle vilja bo någon annanstans än i staten Israel. Så är också de arabiska kvinnorna i Israel de mest emanciperade, ekonomiskt oberoende och yrkesmässig framgångsrika i hela Mellanöstern, för att bara ge ett exempel.

Den arabiska HBQT-sektorn i Israel är oerhört vital och New York Times beskrev nyligen Haifa som själva centret för en liberal och sekulär palestinsk renässans.

Bortsett från allt detta kommer också den skarpaste kritik från det arabiska samfundet till fullt uttryck genom arabiska partier och parlamentsledamöter i Knesset – till och med vad gäller ifrågasättande av staten som sådan. I den israeliska demokratin fortgår allt detta med självklarhet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Apartheid är rasmässigt grundad diskriminering av en särskild grupp. Israeliska araber deltar fullt ut i alla sfärer i samhället, innehar några av de högsta ämbetena i staten, studerar vid samma universitet och bor också inte sällan i samma områden som vilken israel som helst.

  Faktum är, att trots rådande krigstillstånd når israeliska humanitära insatser de arabiska befolkningarna också i Israels grannländer. Tusentals skadade syrier har fått livsuppehållande vård i Israel utan avseende på konflikten mellan länderna. Till detta skall läggas oräkneliga patienter som får vård i landet, både från Västbanken och till och med Gaza – inklusive släktingarna till uppsatta Hamas-ledare, utan någon negativ särbehandling. Så skulle knappast en Apartheid-stat agera.

  Medan israeliska skolor utbildar barnen med fred och samlevnad som ideal trots konfliktens komplexa verklighet, gör den palestinska sidan det exakt motsatta.

  Den huvudsakliga anledningen till frånvaron av en fredsprocess som skulle medföra välstånd och ett bättre liv också för invånarna på de palestinska områdena, är den ständigt pågående indoktrineringen och hetsen under Palestinska myndigheten, där man glorifierar våld och mord på både civila israeler och judar. I skolor, tidningar och offentliga tal av de högsta palestinska företrädarna, hyllas morden på israeler och framhålls som förebildliga. Allt detta medan internationella bidragsgivare som Sverige vänder bort blicken.

  Detta är inte en fråga om endast tomma ord. Här är det ord som bokstavligt talat dödar. En del av gärningsmännen har varit påfallande unga – ett skrämmande resultat av indoktrineringen av ungdomen.

  Anklagelsen om apartheid blir absurd när den riktas mot Mellanösterns enda demokrati, ett land där minoriteter understödjs och blomstrar, israeliska araber fullt ut deltar i varje sektor av samhället på lika villkor och där pluralism och tolerans är både norm och verklighet.

  Anklagelsen om utomrättsliga avrättningar är lika ogrundad. Den måste ses mot bakgrund av den fruktansvärda terrorvåg riktad mot landets civila som Israel nu genomlever och som artikelförfattarna helt underlåter att nämna. I själva verket torde ingen västlig nation ha visat sådan återhållsamhet som Israel i denna typ av omständigheter. Där minsta tvivel föreligger, företas också grundliga rättsliga utredningar av ett rättsväsende som är känt och respekterat för sitt oberoende.

  Sanna vänner till Israel och än mer – sanna vänner av freden – skulle vända sig mot den uppvigling och den dödliga terror som riktar sig mot såväl israeler som judar och som utgör det huvudsakliga hindret för en fredlig utveckling. Artikelförfattarna har emellertid en annan agenda och är endast intresserade av att 'konfrontera den judiska staten' som de själva uttrycker det. Så agerar inga vänner – vare sig till Israel eller freden.

  **Isaac Bachmann **

  Israels ambassadör

  Annons

  Isaac Bachman.

  Foto: Pi Frisk Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X