En säkerhetspolitik mot folket

Under strecket
Publicerad
Annons

Dagen före midsommar 2008 tecknar jag en gravskrift över skyddet för den personliga friheten och integriteten i Sverige. Även meddelarskyddet och centrala demokratiska komponenter i den svenska grundlagen läggs till historien. Sveriges identitet som stat måste nu omdefinieras och personligen måste jag omvärdera innebörden av att vara medborgare i denna stat.

För mig hade de senaste åren annars gett ett visst andrum efter att ha levt ett decennium under ett maktfullkomligt och nepotistiskt socialdemokratiskt parti oförmöget till självrannsakan. Men det var den borgerliga regeringen, med partier som kallar sig liberala, som tog det slutgiltiga steget mot systematisk och kontinuerlig massövervakning och kränkning av medborgarens personliga integritet.

Annons
Annons
Annons