En röd lök är ingen rödlök

Under strecket
Publicerad
Annons

Svenskan är ett språk som gynnar sammansättningar. Behöver vi ett nytt ord kan vi sätta ihop två andra och vips täcka in en ny betydelse. Det har många fördelar. De befintliga orden har redan en etablerad form och en etablerad betydelse, vilket gör att ett nytt ord för det mesta blir omedelbart begripligt i sitt sammanhang. Ordet turist finns redan, och när det uppstår nya former av turism skapar vi ord som rymdturist, hälsoturist och klimatturist. Även den som aldrig har hört orden tidigare kan räkna ut vad de betyder; sammansättningarna är genomskinliga.

Men som alla andra ord kan sammansättningar genomgå betydelseförändringar. Den språkvetenskapliga termen är att de lexikaliseras, att de får en betydelse som inte längre är en enkel kombination av de två enskilda ordens betydelser. Detta händer hela tiden. En rödlök är en lök som i oskalat skick har ett rött skal, innanför drar den snarast åt lila, och om man tillagar den förlorar den ganska mycket färg. Ingrediensen är fortfarande rödlök. En blomsterlök skulle vid första anblicken kunna se tämligen röd ut, men vi kallar den ändå inte för en rödlök. Ordet rödlök har blivit lexikaliserat för att beteckna en viss sorts ätlig lök.

Annons
Annons
Annons