Annons

”En rejäl inskränkning av äganderätten”

Slutreplik från Catarina Kärkkäinen om kostnaden för skydd av skog.
Slutreplik från Catarina Kärkkäinen om kostnaden för skydd av skog. Foto: Joakim Zenk
Under strecket
Publicerad

Ett hinder för att nå regeringens miljömål är att det i dag i stort sett saknas incitament från staten till skogsbönder att avsätta mark i reservat eller biotopskyddsområden. I detta är jag och Magnus Nilsson, författare till "Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar", ense.

Det kan lösas på olika sätt som förutom andra för- och nackdelar är olika samhällsekonomiskt kostnadseffektiva. Magnus Nilsson föreslår i sin rapport att skogsbönder i samband med inlevererat virke ska tvingas avsätta pengar till en fond som i sin tur ska användas till att ersätta dem vars skog omvandlas till reservat eller biotopskyddsområde. Det blir naturligtvis billigt för staten – men desto dyrare för enskilda markägare – som både riskerar att få sin skog konfiskerad och tvingas betala för det.

Annons
Annons
Annons