X
Annons
X

En rättssyn på andra sidan paragraferna

Vad är rätten? Summan av stiftade lagar eller något som är mer och utöver denna matematiska uträkning? Och vad är juridik? Den rena rättsvetenskapen eller något utöver enkel instuderad rättsteknik?

När Barack Obama ännu var senator gav han, professor i statsrätt som han var, uttryck för en rättssyn som väckte en del förargelse. President Bush hade valt en ny ledamot av Högsta domstolen. Valet hade fallit på John Roberts som sagt att domare inte ska skipa rätt utan endast tillämpa de regler andra skapat. Senator Obama tillstyrkte inte valet av John Roberts. Inte för att han tvivlade på Roberts kunskaper och skicklighet. Men han menade att något var avgörande fel när en domare ser sig själv som enbart regeltillämpare. Att döma, menade Obama, är först att tolka och känna inlevelse och sedan tillämpa. Alltså krävs ett bredare perspektiv än det snävt lagtekniska, det krävs empati.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X