”Rapporten har udden riktad mot de sjuka”

Vi kan inte se Riksrevisionens rapport som något annat än ett politiskt inlägg med udden riktad mot socialförsäkringens grundläggande syfte. Det skriver forskare i en slutreplik om sjukskrivningar.

Under strecket
Publicerad

Riksrevisionen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT (Arkiv)
Annons

Enligt Regeringsformen är det Riksrevisionens uppgift ”att granska den verksamhet som bedrivs av staten”. I Sverige är socialförsäkringen ett statligt åtagande som administreras av Försäkringskassan och Riksrevisionen ska därför granska Försäkringskassan och dess verksamhet. I Sverige anno 2017 duggar de vittnesmål tätt som tyder på att sjukförsäkringen har stora brister mätt mot målet att ersätta inkomstbortfall när sjukdom eller skada hindrar människor att försörja sig på lön från arbete. Särskilt den psykiska ohälsan ökar. Att i det läget uppmuntra till ökad ekonomisk och psykisk press på de redan sjuka framstår som kontraproduktivt. Här lutar vi oss mot en solid internationell forskningstradition som gång på gång påvisar sociala och ekonomiska faktorers betydelse för hälsa.

Det är den sjukförsäkringen som är utgångspunkt för den studie som Patric Hägglund gjort på Riksrevisionens uppdrag. Studien säger inget om vad som händer på arbetsplatsen när en sjukskriven person kommer tillbaka eller om personens liv, familj och fritid. Vad som undersöks är registerdata; uppgifter som främst rör det allmännas utgifter; läkemedel på recept, läkarbesök och så vidare. Utifrån dessa uppgifter dras långtgående slutsatser om såväl individers hälsa som jämställdheten mellan män och kvinnor. Det hela kan beskrivas som ett innovativt grepp, men vi ska inte ställa orimligt stor tilltro till att med hjälp av statistiska metoder kunna nå kunskap om människors liv, hälsa och förutsättningar för arbete.

Annons
Annons
Annons