Annons

Torgny Nordin:En passionerad insats för Sápmis historia

I en omfattande antologi på två band tecknar över 70 forskare, fotografer
och kulturskribenter en rik och varierad karta över Sápmis historia och
samtid. I sitt utförande blir verket en modern vägledning för den som vill
fördjupa sin kunskap och förståelse för den samiska kulturen. 

Under strecket
Publicerad

En av Anna Riwkins bilder från Lappland, tagen omkring 1950, som finns med i ”Sápmi i ord och bild”.

Bild 1 av 2

”Sápmi i ord och bild”  I-II (On Line Förlag, 2015, 2017) omfattar bidrag av 73 författare och utgör både ett betydande verk om Sápmis historia och en utmärkt ingång i samtida samisk kultur.

Bild 2 av 2

En av Anna Riwkins bilder från Lappland, tagen omkring 1950, som finns med i ”Sápmi i ord och bild”.

Bild 1 av 1
En av Anna Riwkins bilder från Lappland, tagen omkring 1950, som finns med i ”Sápmi i ord och bild”.
En av Anna Riwkins bilder från Lappland, tagen omkring 1950, som finns med i ”Sápmi i ord och bild”.

En karta kan säga så mycket. Ta ­exempelvis Geddas karta som tillkom under en tre månader lång expedition sommaren 1671. Det var landshövdingen över det väldiga området Väster- och Österbotten, Johan Graan, som uppdrog åt lantmätaren Jonas Persson Gedda att utforska och noggrant kartlägga inlandet på den svenska ­sidan, närmare bestämt älvdalarna längs Umeälven, Vindelälven och Öreälven. Myndigheternas kunskap om området var synnerligen begränsad vilket emellertid inte betyder att älvdalarna var obebodda eller utgjordes av orörd vildmark. Samer levde och verkade i området sedan lång tid tillbaka och tillhörde de två historiska lappbyarna Umbyn och Granbyn. Den förra omfattade ungefär ­dagens Lycksele och Storuman, medan den senare i princip täckte det område upp mot norska gränsen som i dag omfattas av Sorsele kommun. Dessutom hade svenska bönder nerifrån kusten bedrivit fiske i traktens sjöar sedan slutet av medeltiden.

Annons
Annons
Annons