Fredrik Meiton:En palestinsk dynastis uppgång och fall

En ny biografi över den aristokratiska familjen al-Husayni kan ses som en introduktion till palestiniernas moderna historia. Bokens huvudperson, stormuftin Hajj Amin al-Husayni, dömdes hårt av eftervärlden för sina nazisympatier vilket även kom att drabba hela det palestinska folket.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den palestinska historiens mest berömda familj heter al-Husayni. Ur denna framträder många av 1800- och 1900-talens främsta intellektuella, politiska och religiösa ledare. Familjen al-Husayni är föremål för en biografi, skriven av den israeliske historikern Ilan Pappé, The rise and fall of a Palestinian dynasty: The Husaynis 1700-1948 (University of California Press 2010). Den medryckande berättelsen, driven av livfullt tecknade individer, är en utmärkt introduktion till en palestinsk historia som för en gångs skull inte sätter konflikten i första rummet.

Ilan Pappés berättelse tar sin början 300 år tillbaka i tiden, i Jerusalem under natten mellan den 28 och 29 oktober 1705. I skydd av mörkret tog Muhammad Ibn al-Husayni al-Wafa’i sin tillflykt till Oljeberget, strax öster om stadsmuren. I tre år hade al-Wafa’i lett en revolt mot den ottomanska överhögheten från sitt ämbetssäte i al-Aqsamoskén. Revolten hade delat Jerusalems elitfamiljer i två läger, för eller emot al-Wafa’i. Skälet till al-Wafa’is flykt var den ottomanska garnison som ryktades vara på väg mot Jerusalem för att göra upp med upprorsmakarna.

Annons
Annons
Annons