Annons

En organiserad organism av organisationer

Det moderna samhället är till stor del uppbyggt av olika slags föreningar och organisationer, som i sin tur ingår i övergripande organisationer. Det finns anledning att fråga sig hur mycket organisation vi egentligen är betjänta av.

Uppdaterad
Publicerad

Räknat i antalet studenter är det största ämnet vid svenska universitet och högskolor företagsekonomi. Och det med råge. Enligt högskoleverkets statistik var cirka 37000 studenter registrerade för någon kurs i företagsekonomi under 2010. Det är 10000 fler än tvåan matematik och många gånger fler än vad som är en mer normal studenttillströmning – ämnen som statsvetenskap och kemi hade cirka 6000 studenter vardera. Samma år tog omkring 5000 personer kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi, vilket var mer än tre gånger fler än de som examinerades i statsvetenskap och nationalekonomi sammantaget.

Varför har då just företagsekonomi blivit en så populär och stor disciplin? Frågar man studenter varför de valt företagsekonomi säger de ofta att det är ett ämne som verkar ”nyttigt”. Men nästa fråga är förstås varför det är så nyttigt med företagsekonomi. En stor del av svaret ligger nog i vad disciplinen handlar om. Trots namnet, som uppstod på 1930-talet, har det redan från början handlat om mer än företag och ekonomi. Företagsekonomins studieobjekt är snarare organisationer. Dit räknas inte bara företag utan också exempelvis offentliga förvaltningar och föreningar. Och disciplinen behandlar fler aspekter av alla dessa organisationers liv än vad som i snäv mening kan kallas ekonomiska.

Annons
Annons
Annons