Ruth Lötmarker:En optimistisk filosofi för 2000-talet

Vi står inför en ”ny humanism”, där kärleken präglar inte bara privatlivet utan även politiken, menar den franske filosofen Luc Ferry. För första gången är den ledande principen inte en ideologi beredd att offra människoliv utan en strävan att värna om kommande generationer.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Den franske filosofen Luc Ferrys senaste bok, skriven i samarbete med filosofen och samhällsanalytikern Claude Capelier, behandlar det största bland ämnen, meningen med livet. Den valda titeln, De l’amour (Om kärleken. En filosofi för 2000-talet, 246 s), kan leda till skiftande reflexioner, speciellt som Ferry redovisar att han syftar tillbaka på en bok med samma namn, skriven av 1800-talsförfattaren Stendhal. För denne var kärleken, den passionerade kärleken, ”den viktigaste av alla angelägenheter, kanske den enda”.

I dag nästan 200 år senare är kärleken, menar Ferry, inte begränsad till privatlivet. Tesen i denna hans senaste bok är att vi befinner oss i ett skede där kärleken ligger till grund för de värderingar som präglar även det offentliga livet och politiken. Bokens undertitel lyder: ”Une philosophie pour le XXIe siècle” (En filosofi för 2000-talet). En filosofi som Ferry är angelägen att förankra i ett brett europeiskt perspektiv även om hans framställning till stor del återspeglar specifikt franska företeelser.

Annons
Annons
Annons