Annons

Anders Burman:En ny värld bortom nationalstaten

Religionens allt större inflytande på politiken intresserar många tänkare, bland andra filosofen Jürgen Habermas som diskuterar frågan i nyöversatta ”Mellan naturalism och religion”. Han tror på ett förstärkt FN och en större demokratisk gemenskap.

Under strecket
Publicerad

I stora delar av världen har ortodoxa trosföreställningar fått en allt starkare politisk ställning under de senaste decennierna. Särskilt i flera före detta koloniserade länder har religiösa fundamentalistiska rörelser haft stora framgångar. Men även i ett land som USA har religionen revitaliserats, inte minst genom den religiösa extremhögern och det folkrättsligt orättfärdiga krig som den amerikanska armén, understödd av osjälvständiga europeiska stater, utkämpar mot något som utmålas som ondskans axelmakter, ett krig som president Bush själv har beskrivit som ett modernt korståg. Åter talas – och mördas – det i Guds namn.

Denna händelseförveckling går på tvärs mot många teoretiska modeller om hur världen borde utvecklas i religiöst hänseende. Enligt de klassiska sociologiska moderniseringsteorierna är praktiskt taget samtliga jordens länder indragna i en moderniseringsprocess som i stort sett innebär en ständigt tilltagande rationalisering, byråkratisering och sekularisering. I ett sådant perspektiv framstår religionen som en arkaisk rest från en svunnen tid, något som den moderna människan borde ha lämnat bakom sig eller som på sin höjd kan ha sin betydelse på det privata planet men som definitivt spelat ut sin roll inom den offentliga politiska sfären.

Annons
Annons
Annons