Annons

En ny länk i vår historias kedja

Under strecket
Publicerad

För Sverige – I tiden. Det är kungens valspråk, men det skulle kunna vara ett tema för hela den svenska monarkin. Den fungerar inte för sig själv, isolerad i en gyllene sfär av oföränderlighet, utan lever i samspel med samhället runt omkring. Den vidmakthåller en tradition och utgör levande historia. Monarkin under Carl XVI Gustafs tid som regent är något annat än monarkin var med Gustaf III eller Gustaf V på tronen.

Det kungliga bröllopet igår och alla bröllopsförberedelserna dessförinnan har gjort det tydligt. Här har funnits mycket som knyter an till det förflutna – man behöver inte vara Herman Lindqvist för att se historiens vingslag i Vasaordens årtag – men här har samtidigt funnits öppenhet och vilja att inkludera och en omisskännlig ton av 2010.

Annons
Annons
Annons