Annons

Janerik Larsson:En norsk skandal

 20191028. Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
 20191028. Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil. Foto: Terje Pedersen

Mandag 28. oktober ble en av Norges-historiens største rettsskandaler offentlig kjent. Antall saker øker, men fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål.

Så skrev norska Aftenposten härom dagen. Det handlar om en skandal som fått och kommer att få inrikespolitiska konsekvenser men som på sikt också kan komma att påverka Norges relation till EU som regleras av EES-avtalet.

Under strecket
Publicerad

Norge är ju i praktiken i allt väsentligt EU-medlem men utan att sitta i EUs organ (rådet, kommissionen, parlamentet). Det finns en norsk politisk opinion för att bryta med EU, att säga upp EES-avtalet. Den opinionen kan komma att stärkas nu.

NAV är den norska Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV); här har socialförsäkringssystemet och arbetsmarknadspolitikens hantering lagts samman på ett annat sätt än vad vi har i Sverige.

Annons
Annons
Annons